caihoden:

#53Tôi luôn quá hết mình trong chuyện tình cảm, luôn làm người khác cảm thấy quá tải với tình cảm của mình.

Người tình gần đây của tôi cho tôi biết bây giờ tôi cần một người ở bên cạnh, một mối quan hệ ổn định hơn - nhưng có thể tôi sẽ không thoả mãn với một mối quan hệ tằng tằng như vậy, với một người không có đủ sức hấp dẫn và thuyết phục tôi như anh ta. Thời điểm giữa 2 người cùng cảm thấy tự do đã qua.

Tôi muốn nhận nhiều hơn, sẵn sàng cho đi nhiều hơn, nhưng người kia thì không muốn tiếp nhận.

Tôi mâu thuẫn giữa chính mong muốn và tính cách của bản thân. Sự ổn định, an tâm hoàn toàn và sự thỏa mãn, phấn khích cũng như điên rồ về mọi thứ cảm giác, tìm được không?

"Of course I’ll hurt you. Of course you’ll hurt me. Of course we will hurt each other. But this is the very condition of existence. To become spring, means accepting the risk of winter. To become presence, means accepting the risk of absence."
- the little prince (via ugh)

(Source: psych-facts, via chimsebeo)

Be strong, Korea..

(Source: sehunphilia, via dienvl)

Im not waiting you any longer…

(Source: believeallthelies, via ca-be-nho)